Tarieven

Het eerste, informatieve gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. In dit gesprek geeft u aan waarvoor u hulp wilt hebben. Wij gaan dan kijken hoe we u die hulp geven en doen u vervolgens een aanbod. Er wordt gewerkt volgens uurtarief.

Bewind en mentorschap:
Voor bewind en mentorschap zijn door Het Landelijk Overleg Kantonrechters de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig een door de minister van Justitie vastgesteld percentage.