Diensten

De wettelijke maatregelen

Beschermingsbewind
Deze maatregel is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt door de rechter benoemd. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon hierover niet meer zelfstandig beslissen. Beslissingen moeten wel - zolang het gaat - met de betrokkene samen worden genomen. Tot de taken van een bewindvoerder horen:
- het regelen van de financiële zaken,
- het doen van belastingaangifte (box I),
- aanvragen van toeslagen en
- (bijzondere) bijstand aanvragen.

Mentorschap
Mentorschap gaat niet over geld en of goederen. Het instellen van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer goed kunnen behartigen. Het kan hierbij gaan om verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten of mensen met een vorm van dementie. Beslissingen die moeten worden genomen over bijv. verpleging, verzorging, begeleiding of behandeling worden door de mentor - zoveel mogelijk samen met betrokkene - genomen.Begeleiding zonder tussenkomst van de rechter

Budgetbeheer
Budgetbeheer is qua werkzaamheden vergelijkbaar met die van bewindvoering maar dan zonder tussenkomst van de rechter. In een overeenkomst met u worden afspraken vastgelegd over de te leveren diensten. Budgetbeheer omvat maximaal de werkzaamheden die bij bewindvoering worden uitgevoerd. Afhankelijk van het pakket wordt een tarief met u afgesproken.

Schuldhulpverlening
Bij Schuldhulpverlening zal worden gekeken of het mogelijk is door middel van inkomensbeheer en afspraken met de schuldeisers te komen tot een overeenkomst.Lukt dit niet of is de schuldenlast te hoog, dan zullen wij u begeleiden bij de aanvraag voor een schuldregeling bij de Stadsbank.